Wat zie ik in de nieuwsbrief rapportage?

Wat zie ik in de nieuwsbrief rapportage?

Wil je weten hoe succesvol je nieuwsbrief is? Hoeveel hebben je e-mail nieuwsbrief geopend, hoeveel hebben er doorgeklikt en wie hebben zich afgemeld? Met de overzichtelijke rapportages in het nieuwsbriefsysteem heb je snel en gedetailleerd inzicht in het effect van je nieuwsbrief.

Door na elke verzending aandacht te besteden aan rapportages kun je nieuwsbrieven verbeteren en er meer resultaat mee behalen.

Rapportages op nieuwsbrief niveau
In het nieuwsbriefsysteem kun je van elke verzonden nieuwsbrief de volgende gegevens zien:

Per verzonden nieuwsbrief kan je de volgende gegevens zien:

  • aan hoeveel abonnees de nieuwsbrief is verzonden;
  • hoeveel daarvan zijn afgeleverd;
  • hoeveel er geopend zijn;
  • hoeveel er op een link hebben geklikt.

Aangezien deze gegevens sterk afhankelijk zijn van de hoeveelheid abonnees waaraan je de nieuwsbrief hebt verstuurd, worden deze gegevens zowel in percentages als getallen weergegeven.

Rapportages op abonnee niveau
Daarnaast wil je per nieuwsbrief verzending weten wie je nieuwsbrief heeft geopend, wie er op de linkjes hebben doorgeklikt en wie zich hebben afgemeld. Al deze gegevens zijn in een detailoverzicht terug te vinden in je rapportage.

Waar en wanneer wordt de nieuwsbrief geopend?
Op een kleurrijke statistieken pagina is per nieuwsbrief snel te zien op welk tijdstip je nieuwsbrief het beste wordt geopend en wat de meest geopend links zijn.

Je kunt zelfs op het realtime dashboard op een landkaart volgen hoe vaak, vanuit welke plaats en door wie de nieuwsbrief geopend is. Door veel van onze klanten wordt dit als een van de leukste functies genoemd.

Wat zijn de normen bij de rapportage

Hieronder volgen richtgetallen die in recent onderzoek naar voren zijn gekomen.

Afgeleverd 98 - 100%
Geeft aan of en hoe de email wordt afgeleverd in de inbox van de ontvanger. Een getal zo dicht mogelijk bij de 100% geeft aan dat je een verzendlijst hebt met kwalitatief goede e-mailadressen. Een getal tot 98% is acceptabel omdat er altijd e-mailadressen vervallen en mensen zich afmelden. Zowel afmelders als bounces worden door het nieuwsbriefsysteem automatisch gekenmerkt in de verzendlijst en ontvangen in de toekomst geen nieuwsbrieven meer.

Geopend 25 - 40%
De gemiddelde openratio is bij een verzendlijst tot 5.000 e-mailadressen ongeveer 40% en bij grotere e-maillijsten vanaf 50.000 wordt ongeveer 25% geopend. Uitschieters naar boven zijn zeer goed mogelijk, zo zal een interne nieuwsbrief of nieuwsbrief aan inschrijvers voor een cursus tot wel 100% geopend worden. 

Doorkliks 3 - 8%
Geeft aan of ontvangers overgaan tot actie en dat zegt dus iets over de aantrekkelijkheid en relevantie van de nieuwsbrief. Uitschieters naar boven de 20% komen ook voor.

Wil je beter scoren lees dan ook Nieuwsbrief rapportage en beter scoren.

Heb je interesse in een overzicht van marketing automation statistieken lees dan eens (engels): www.emailmonday.com/marketing-automation-statistics-overview