Meer verkopen met je nieuwsbrief?

Meer verkopen met je nieuwsbrief?

Een van de belangrijkste redenen waarom nieuwsbrieven niet de optimale resultaten behalen (bijvoorbeeld: te lage verkopen) is een overschot aan keuzestress of wantrouwen bij de lezer.

Het gaat om vertrouwen
Als iemand wat van je wil kopen gaat het om vertrouwen. En als iemand je geld wil geven dan doet dat die persoon financieel "pijn". Die persoon doet dat alleen als die 100% vertrouwen in jou heeft.

Bij vertrouwen hoort ook dat je de nieuwsbrieflezer de 100% beste keus voorlegt. Ook daar zul je in je nieuwsbrief rekening mee moeten houden.

Keuzestress
Sommige nieuwsbrieven bieden meerdere producten (of diensten) aan waarbij niet duidelijk is wat het verschil is tussen die producten en wat voor de lezer de beste keuze is. Teveel keuze leidt tot stress. En daarom stellen potentiële kopers die keuze juist uit.

En dat is funest voor je nieuwsbrief en het effect op je productverkoop.

Dus houd er in je nieuwsbrief rekening mee dat je die keuze al maakt voor je lezer. Zorg er voor dat er één logische keuze is en dat de lezer daar 100% vertrouwen in heeft.

Benoem unieke voordelen
Of schrijf bijvoorbeeld: 73% van onze klanten kiest voor dit product. (Dit is sociale bewijslast dat dit product verreweg de beste keus is) Mensen zijn immers geneigd om te luisteren naar keuzes van anderen.

Dit is interessante psychologie om twijfels weg te halen en om je bedrijf te laten groeien.

Zorg dat je lezer weet wat de meest logische keus is, maak één aanbod dat onomstreden de beste keus is en zorg ervoor dat je lezer dat ook weet. Maak het je lezer makkelijker om te kiezen.

Je zult zien dat je hiermee veel meer resultaten gaat halen.