Vermijd 15 woorden in onderwerpregel

Vermijd 15 woorden in onderwerpregel

Het schrijven van een goede email onderwerpregel is een kunst. 

Om met je email onderwerpregel de aandacht te trekken van je lezers imponeer je met woorden. Maar als je een email nieuwsbrief aan een onbekende stuurt zijn er wel degelijk dingen die je beter kunt vermijden.

15 woorden om te vermijden:

  • Baanbrekend, Revolutionair, Geavanceerd, Exclusief, Uniek, Beste zijn de meest gebruikte woorden in  marketing. Echter ... door het overmatige gebruik van deze woorden hebben deze woorden geen nieuwswaarde meer.
  • Gratis en Help worden veelal gefilterd door email spam filters.
  • Perfect, Goed of Prachtig. Kijk uit met het gebruik van deze woorden. Uit testen blijkt dat de email open ratio's met wel 20% kan dalen bij het gebruik van deze woorden.
  • Geweldig. Vermijd dit woord overal en altijd, het heeft een negatieve invloed op de email open ratio.
  • Rapport, Boek en Leren maken mensen niet meer nieuwsgierig, ze zijn vaak teleurgesteld in de informatie die ze kregen. Wel goed werken Webinar, Video, Bulletin en Nieuws, die informatie willen mensen graag lezen.

Algemene tips:

  • Schrijf je onderwerpregel niet in alleen maar hoofdletters. Dit komt schreeuwerig over.
  • Het gebruik van getallen helpt het kwantificeren van je boodschap, maar het constant versturen van verkoop of promotie nieuwsbrieven kan leiden tot vermoeidheid. Probeer het te mixen met informatieve nieuwsbrieven. 
  • Gebruik leestekens niet meerdere keren achter elkaar. Hoe meer leestekens er gebruikt worden des te minder de email nieuwsbrief wordt geopend. 
  • Het woord Sales met een beknopte beschrijving van de deal kan voor +20% hogere email open ratio's zorgen. Het woordje Bespaar komt slechts tot +3%. Ook % Korting aangevuld met de juiste deal kan de response verhogen.

De vraag of je email nieuwsbrief wordt geopend ligt bij de lezer, je nieuwsbrief abonnee.

Of je waardevolle informatie, reclame of korting aanbiedt, wees vooral duidelijk over wat je nieuwsbrief abonnee kan verwachten als die de email nieuwsbrief opent.

Als je de lezer misleidt, zal die je nieuwsbrief nooit meer lezen. Gebruik verschillende onderwerp stijlen en varieer de inhoud bij het maken van je nieuwsbrief.

Lees meer tips in een prikkelende onderwerpregel voor je nieuwsbrief